oxoweb554433

U bent hier

Home » bureau

Analytisch én invoelend

Elk interieurproject van 2eN Design start met een inventarisatie van wensen en eisen. Dan volgt een analyse van de haalbaarheid van dit programma van eisen. Bouwjaar en structuur van het gebouw spelen daarbij een grote rol. Daarnaast zijn de organisatie van onze opdrachtgever, de mensen, de werkprocessen en de identiteit voor 2eN van wezenlijk belang. We leven ons volledig in. Door zowel analytisch als invoelend te opereren, zijn we in staat functionele en esthetische ontwerpen te maken die echt passen bij gebouw en organisatie.

Transitietraject in vier stappen

Interior Branding + Identity projecten door 2eN zijn gestructureerde transitietrajecten in vier stappen: via 1 strategie en 2 creatie naar 3 realisatie en 4 regie. Bij grote projecten doen we een beroep op ons brede netwerk van professionals, vooral in de stappen 3 en 4. zie ook ‘Flexibel maatwerk’

Gedurende het hele traject, van strategie tot regie, vindt intensief overleg met de opdrachtgever plaats. We werken flexibel en zijn voortdurend aanspreekbaar, op hoofdlijnen én details. We houden de communicatielijnen kort. Ondertussen spannen we ons in voor toekomstbestendige, duurzame ontwerpen.

1 Strategie

 • Ontwikkeling van de Functionele Plattegronden (vlekkenplan);
 • Participeren in het bepalen van fysieke kaders voor de omgeving, techniek en inrichting
 • Maken van een kostenindicatie
 • Opstellen van een Plan van Aanpak
 • Doorgronden of opstellen van een Programma van Eisen
 • Bestaande tekeningen verwerken
 • Locatiebezoek
 • Met de opdrachtgever analyseren en bepalen van de merkidentiteit
 • Definiëren van de ambities en doelstellingen van de organisatie
 • Bespreken en doorgronden ambities en doelstellingen van project;
  • faciliteiten
  • concept E- en W installaties
  • concept IT-structuur, telefonie en AV middelen,
 • Definitief maken Functionele Plattegronden met globale richtlijnen voor het afbouwpakket

2 Creatie

 • Inventarisatie en analyse van de ruimte tot beoogd gebruik op basis van Functionele Plattegrond en Programma van Eisen
 • Verkennen van de conceptuele designrichtingen
 • Verkennen mogelijkheden nieuwe designstijl
 • Conceptontwerp van een onderscheidende en inspirerende interieuridentiteit/huisstijl;
  • Ontwerp grafische elementen en bewegwijzering
  • Kleur- en materiaal voorstel met een moodboard
  • Plattegrond onderbouwd met artist-impressions waarin het ontwerpprincipe wordt vastgelegd
 • Definitief conceptontwerp

3 Realisatie

 • Evaluatie van ontwerpprincipes van de nieuwe interieuridentiteit
 • Uitwerken eventuele aanpassingen
 • Definitief bouwkundig ontwerp; plattegrond met bouwkundige inrichtingselementen
 • Definitief ontwerp aanzichten wanden, vaste inrichtingselementen en los meubilair.
 • Definitief ontwerp grafische elementen; signing en bewegwijzering
 • Meubel- en armaturenselectie
 • Definitief ontwerp principe details, plafond- en verlichtingsplan, vloerplan
 • Aangepaste en meer verfijnde kleur-, materiaal-, meubel- en armaturenselectie
 • Presentatie definitief ontwerp

4 Regie

 • Aanbesteding
 • Vervaardigen of controleren van werktekeningen
 • Overdracht definitief ontwerp; materiaal, kleur- en meubelstaat en uitleveren van de digitale tekeningen
 • Projectbegeleiding; controleren en begeleiden van productie en uitvoering
 • Conceptbewaking; bewaken van uniformiteit in alle uitingen
 • Budgetbewaking
 • Opname uitvoering werk tijdens realisatie
 • Opname werk voor de oplevering

 

Afbeelding: Robert Morris, Untitled (Mirrored Cubes)